Ekologické plakety pro vjezd do nízkoemisních zón v Německu

Od 1. března 2007 zavedla německá města pro ochranu a zlepšování životního prostředí "nízkoemisní zóny", do nichž mohou vjíždět pouze vozidla, která jsou vybavena příslušnou ekologickou plaketou.

1.emisní stupeň (bez plakety)
2.emisní stupeň (červená plaketa)
3.emisní stupeň (žlutá plaketa)
4.emisní stupeň (zelená plaketa)


První ekologické zóny vstoupily v platnost 1. ledna 2008 ve městech Berlín, Kolín nad Rýnem, Hannover a k dnešnímu dni je provoz takto omezen ve více než 30 městech Německa.
Zóny, kam je vjezd pro vozidla bez příslušné plakety pod hrozbou pokuty (40,- EUR) zakázán, jsou označeny dopravními značkami “Umwelt ZONE”. Povinná doplňková značka s vyobrazením ekologické plakety příslušného emisního stupně a nápisem “frei” poté upřesňuje, která vozidla mohou vjet do vyznačené ekologické zóny.Ekologickou plaketou musí být označeny osobní automobily, autobusy a nákladní automobily včetně tahačů. Platnost plakety je neomezená.

Potřebné doklady:


zpět