Služby

Technické kontroly vozidel dovezených ze zahraničí

Technické kontroly přestaveb silničních vozidel 

Ekologické plakety pro vjezd do nízkoemisních zón 

Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel

Silniční vozidla provozovaná na pozemních komunikacích podléhají dle §39 zákona č.56/2001Sb. technickým prohlídkám.
Naše služba pro zákazníka spočívá v provedení této povinné pravidelné prohlídky a následném vyhotovení dokladu o technickém stavu vozidla a nalepení kontrolní nálepky na registrační značku vozidla.

Kancelář příjmu

Zde předáte doklady od vozidla (osvědčení o registraci vozidla – malý technický průkaz, protokol o měření emisí).
Zákazníkům nabízíme možnost občerstvení během průběhu kontroly.

Prohlídka vozu

Na výzvu našeho technika zajedete s Vaším vozem na první stání zkušební linky, kde proběhnou následující kontroly:

 • kontrola podvozku
 • kontrola karoserie
 • kontrola výfukového potrubí
 • kontrola vůlí v čepech a silentblocích

Evidenční kontrola

Evidenční kontrola se skládá z těchto dílčích kontrol:

 • kontrola VIN karoserie
 • kontrola typu
 • případně kontrola výrobní číslo motoru
 • kontrola ostatních údajů dle technického průkazu.

Kontrola geometrie přední nápravy

Při této kontrole se zároveň kontroluje vůle v čepech

Kontrola brzd vozidla

Kontrola brzd vozidla – nejprve u kol přední nápravy, pak zadní nápravy a nakonec parkovací (ruční) brzdy.

Ostatní kontroly

 • kontrola seřízení a stavu předních světlometů
 • kontrola ostatního osvětlení vozidla
 • kontrola povinné výbavy vozidla (lékárna, výstražný trojúhelník, klíč na matky kol, zvedák a náhradní kolo)
Kontakt

Evidenční kontroly silničních vozidel

Evidenční kontrola vozidla je kontrola všech identifikačních znaků vozidla zapsaných v technickém průkazu a porovnání se skutečným stavem identifikátorů na vozidle. Kontroluje se zejména: registrační značka, typ motoru, výrobní číslo podvozku (karoserie), odchylky v provedení vozidla, barva vozidla, doplňkové značky a nálepky.

Zákon č.56/2001Sb. ukládá každému držiteli silničního vozidla povinnost provedení evidenční kontroly a následné srovnání údajů v TP vozidla s elektronickou podobou TP v databázi registru silničních vozidel okresního úřadu. Protokol o provedení evidenční kontroly je nutný i při přihlášení vozidla do registru a při každé změně v oblasti identifikačních znaků.

Potřebné doklady:

 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
Kontakt

Technické kontroly vozidel dovezených ze zahraničí před schválením do provozu v ČR

Silniční vozidla dovezená ze zahraničí podléhají dle §34 zákona č.56/2001Sb schválení technické způsobilosti. Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti. Naše služba spočívá v celkové technické kontrole dovezeného vozidla a kontrole všech dokladů dle §34 zákona č.56/2001Sb a vypracování technického a evidenčního protokolu nutného pro schválení dovezeného vozidla na příslušném úřadě.o registru a při každé změně v oblasti identifikačních znaků.

Potřebné doklady:

 • technický průkaz vozidla ze země původu vozidla nebo jeho ověřenou kopii (u staršího vozidla)
 • COC list ze země původu vozidla nebo jeho ověřenou kopii (u nového vozidla)
Kontakt

Technické kontroly přestaveb silničních vozidel (včetně LPG, CNG, mimo hromadné schválení)

Přestavbou vozidla, které je již provozováno dle §17, vyhlášky 301/2001 se rozumí změna některé jeho podstatné části mechanismu nebo konstrukce, nebo taková úprava vozidla, při níž došlo ke změně:

 • podvozkové části, hmotnosti, kategorie vozidla, rozměru a obsaditelnosti, druhu a užití vozidla, řízení vozidla nebo systému brzd
 • druhu pohonu motoru (změna druhu pohonných hmot)
 • typu motoru
 • druhu karosérie nebo nástavby

Potřebné doklady:

 • povolení okresního úřadu k přestavbě vozidla
 • všechny další podklady určené k povolení přestavby vozidla
Kontakt

Ekologické plakety pro vjezd do nízkoemisních zón v Německu

Od 1. března 2007 zavedla německá města pro ochranu a zlepšování životního prostředí „nízkoemisní zóny“, do nichž mohou vjíždět pouze vozidla, která jsou vybavena příslušnou ekologickou plaketou.

Zóny, kam je vjezd pro vozidla bez příslušné plakety pod hrozbou pokuty (40,- EUR) zakázán, jsou označeny dopravními značkami “Umwelt ZONE”. Povinná doplňková značka s vyobrazením ekologické plakety příslušného emisního stupně a nápisem “frei” poté upřesňuje, která vozidla mohou vjet do vyznačené ekologické zóny.

Kontakt

1. emisní stupeň
(bez plakety)

2. emisní stupeň
(červená plaketa)

3. emisní stupeň
(žlutá plaketa)

4. emisní stupeň
(zelená plaketa)

První ekologické zóny vstoupily v platnost 1. ledna 2008 ve městech Berlín, Kolín nad Rýnem, Hannover a k dnešnímu dni je provoz takto omezen ve více než 30 městech Německa.

Zóny, kam je vjezd pro vozidla bez příslušné plakety pod hrozbou pokuty (40,- EUR) zakázán, jsou označeny dopravními značkami “Umwelt ZONE”. Povinná doplňková značka s vyobrazením ekologické plakety příslušného emisního stupně a nápisem “frei” poté upřesňuje, která vozidla mohou vjet do vyznačené ekologické zóny.

Ekologickou plaketou musí být označeny osobní automobily, autobusy a nákladní automobily včetně tahačů. Platnost plakety je neomezená.

Potřebné doklady:

 • technický průkaz

     

Kontakt