Evidenční kontroly silničních vozidel

Evidenční kontrola vozidla je kontrola všech identifikačních znaků vozidla zapsaných v technickém průkazu a porovnání se skutečným stavem identifikátorů na vozidle. Kontroluje se zejména: registrační značka, typ motoru, výrobní číslo podvozku (karoserie), odchylky v provedení vozidla, barva vozidla, doplňkové značky a nálepky.

Zákon č.56/2001Sb. ukládá každému držiteli silničního vozidla povinnost provedení evidenční kontroly a následné srovnání údajů v TP vozidla s elektronickou podobou TP v databázi registru silničních vozidel okresního úřadu. Protokol o provedení evidenční kontroly je nutný i při přihlášení vozidla do registru a při každé změně v oblasti identifikačních znaků.

obr


Potřebné doklady:


zpět