Technické kontroly vozidel dovezených ze zahraničí před schválením do provozu v ČR

Silniční vozidla dovezená ze zahraničí podléhají dle §34 zákona č.56/2001Sb schválení technické způsobilosti. Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje okresní úřad na základě písemné žádosti. Naše služba spočívá v celkové technické kontrole dovezeného vozidla a kontrole všech dokladů dle §34 zákona č.56/2001Sb a vypracování technického a evidenčního protokolu nutného pro schválení dovezeného vozidla na příslušném úřadě.o registru a při každé změně v oblasti identifikačních znaků.

Potřebné doklady:


zpět