Technické kontroly přestaveb silničních vozidel (včetně LPG, CNG, mimo hromadné schválení)

Přestavbou vozidla, které je již provozováno dle §17, vyhlášky 301/2001 se rozumí změna některé jeho podstatné části mechanismu nebo konstrukce, nebo taková úprava vozidla, při níž došlo ke změně:


Potřebné doklady:


zpět